Regulament

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul campaniei promotionale cu premii „Aventura Intergalactică cu Gus și Papi!” (denumita in continuare „Promotia”) este Kandia Dulce SA (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social in Bucuresti, Sos Viilor nr. 20, sect. 5, inregistrata la RC sub nr. J40/538/1991, Cod de Inregistrare Fiscală RO 401703, cu numar de inregistrare la ANSPDCP nr. 4152, potrivit notificarii nr. 3278/26.01.2007.
Promotia se deruleaza prin intermediul agenției SC Promo App Development SRL, cu sediul în Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, Str. Primăverii nr.138 A, camera 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/738/2017, Cod Unic de Înregistrare RO 37119745 si care acționează ca împuternicit al Organizatorului cu privire la extragerea castigatorilor, transmiterea premiilor (31) către câștigători și operațiunile de colectare și/sau prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, dacă este sau nu major – varsta ca si conditie de participare, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondenta/livrare premiu; semnatura de predare a premiului pe procesul verbal de primire).

1.1. Pentru detaliile privind modul de prelucrare a datelor personale necesare in prezenta Campanie, participantii vor consulta Anexa 1 a prezentului Regulament – NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Participarea la Campanie si inscrierea Participantilor in scopul castigarii premiilor reprezinta acceptarea expresa a acestor conditii de catre Participanti.
1.2. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la aceasta Promotie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare al Promotiei

Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 15.05.2024 ora 00:00:01 – 15.07.2024 ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Promotii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional pe site-ul Campaniei si/sau pe site-urile Organizatorului www.kandia-dulce.ro, www.sugus.ro.
Promotia este online pe website-ul sugus.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin achizitionarea din orice magazin a oricarui produs Sugus sau Papi, pe un bon fiscal, fara obligatia unei valori minime a bonului si prin inscrierea online in concurs cu numarul bonului fiscal.

 

 

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga sa durata, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
• in format electronic, prin accesarea website-ului www.sugus.ro (site-ul Campaniei) sau www.kandia-dulce.ro
• in urma unei solicitari in scris la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sos Viilor nr. 20, sector 5.
3.2. Informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate în scris pe adresa de mail contact@sugus.ro ,de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si a sarbatorilor legale), incepand cu data de 15 mai 2024 si pana pe data de 15 iulie 2024.
3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.sugus.ro inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, cu domiciliul sau reședința pe teritoriul Romaniei, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament prin participarea la Campanie.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
• anga¬jatii companiei Kandia Dulce si ai distribuitorilor acesteia
• angajatii Agentiei ;
• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.
De asemenea, membrii familiilor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante

5.1. La campanie participa toate produsele Sugus® și Papi listate in tabelul de mai jos, distribuite de catre Organizator pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”:
Segment Produs Gramaj
Caramele SUGUS Clasic 80g
Caramele SUGUS Clasic 200g
Caramele SUGUS Exotic 80g
Caramele SUGUS Exotic 200g
Caramele SUGUS Fructe de Padure 80g
Caramele SUGUS Lapte 75g
Caramele SUGUS Bomboane gumate vitamine 80 gr
Jeleuri SUGUS BabyFruct 75g
Jeleuri SUGUS JellyMania Viermisori 75g
Jeleuri SUGUS JellyMania Ursuleti 75g
Jeleuri SUGUS JellyMania Paianjeni 75g
Jeleuri SUGUS JellyMania Cola 75g
Jeleuri SUGUS JellyMania GUS 75g
Jeleuri SUGUS JellyMania GUS 150g
Jeleuri SUGUS JellyMania FrutiMix 75g
Jeleuri Sugus Jeleuri vitamine 75 gr
Jeleuri SUGUS JellyMania Viermisori acri 75g
Baton de ciocolată Papi cu lapte și cremă lapte 26,8g
Baton de ciocolată Papi de ciocolată cu lapte și cremă căpșuni 26,8g
Baton de ciocolată Papi de ciocolată cu lapte și cremă banane 26,8g
Baton de ciocolată Papi ciocolată albă și cremă de ciocolată cu cereale crocante 25g
Prăjitură Papi prăjiturică cu cremă de lapte 35g
Prăjitură Papi prăjituircă cu cremă de lapte și portocale 35g
Prăjitură Papi prăjiturică cu cremă de lapte și zmeură 35g
5.2. Bonul fiscal/ factura fiscala ce atesta achizitia produselor participante in perioada de desfasurare a Campaniei trebuie pastrat intreg si nedeteriorat in vederea validarii. Pierderea sau deteriorarea acestora, in orice mod, va duce la invalidarea premiului in cazul unui castig. In cazul in care pe bonul fiscal nu apare denumirea Sugus sau Papi, Participantul va trebui sa faca dovada si cu ambalajul produselor Sugus sau Papi participante achizitionate pe bonul respectiv.
5.3. După data incetarii Promotiei, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Promotiei.
5.4. Produsele participante la Promotie sunt disponibile in limita stocului existent

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

6.1.1. Premii zilnice:
1. In cadrul Promotiei se vor acorda in total 558 premii prin momente norocoase (respectiv cate 9 premii zilnic de Luni-Duminică în intervalul orar 00:00:01-23:59:59).

Premiile constau în următoarele produse:
a) Tricou personalizat cu Sugus sau Papi
Nr. buc Categorie premiu Caracteristici premiu Valoare premiu cu TVA
434 Tricou personalizat cu logo-ul Sugus și personajul Gus sau logo-ul Papi și personajul Papi 217x Tricouri personalizate cu logo-ul Sugus și personajul Gus disponibile în culoarea verde și mărimea unică S
217x Tricouri personalizate cu logo-ul Papi și personajul Papi disponibile în culoarea turcoise și mărimea unică S.
34,03 RON
Valoarea totală a premiilor Tricouri personalizate Sugus sau Papi este de 14,769.02 cu TVA

b) Rucsac de astronaut:
Nr. buc Categorie premiu Caracteristici premiu
Valoare premiu cu TVA
124 Rucsac de astronaut 62x Rucsaci de astronaut personalizati cu logo-ul Sugus și personajul Gus disponibili în culoarea verde
62x Rucsaci de astronaut personalizati cu logo-ul Papi și personajul Papi disponibili în culoarea bleu.
78,05 RON

Fiecare rucsac conține următoarele produse:

Denumire produs Gramaj Cantitate produs
Sugus Clasic NAF NAC 80g 1
Sugus Caramele Lapte 75g 1
Primola Papi Bat Cioc Lpt &Crema Lapte 26.8g 2
Primola Papi Bat Cioc Lpt & Cr Banane 26.8g 2
Primola Papi Bat Cioc Lpt & Cr Capsuni 26.8g 2
Primola Papi Bat Cioc Lpt & Cr Capsuni 25g 2
Primola Papi Baton Cioc Alba 75g 1
SUGUS JELLYMANIA BABYFRUCT NAF NAC 75g 1
SUGUS JELLYMANIA URSI NAF NAC 75g 1
SUGUS VIERMISORI SOUR 75g 1
Sugus Jeleuri Vitamine 75g 1
Sugus Bezele moi Twists 140g 1
Papi Prajiturica crema lapte 35g 2
Papi Prajiturica lapte si zmeura 35g 2

Valoarea totală a premiilor Rucsaci de astronaut este de 9,678.2 RO2N cu TVA

45 de premii prin momente norocoase:
a) Carduri cadou:
Nr. buc Categorie premiu Caracteristici premiu
Valoare premiu cu TVA
45 Carduri cadou eMag Carduri cadou eMag digitale
300 RON
Valoarea totală a premiilor ce constau în Carduri cadou eMag este de 13,500 RON cu TVA.

2. In cadrul Promotiei se vor acorda in total 45 de premii prin momente norocoase (respectiv cate 5 premii săptămânal) în intervalul orar 00:00:01-23:59:59 după cum urmează din tabelul de mai jos cu :
Săptămâna Nr. de premii Tipul de premiu
15/05/2024-21/05/2024 5 Card cadou în valoare de 300 RON
22/05/2024-28/05/2024 5 Card cadou în valoare de 300 RON
29/05/2024-04/06/2024 5 Card cadou în valoare de 300 RON
05/06/2024-11/06/2024 5 Card cadou în valoare de 300 RON
12/06/2024-18/06/2024 5 Card cadou în valoare de 300 RON
19/06/2024-25/06/2024 5 Card cadou în valoare de 300 RON
26/06/2024-02/07/2024 5 Card cadou în valoare de 300 RON
03/07/2024-09/07/2024 5 Card cadou în valoare de 300 RON
10/07/2024-15/07/2024 5 Card cadou în valoare de 300 RON

3. In cadrul Promotiei se vor acorda in total 10 premii finale prin tragere la sorți (respectiv la finalul campaniei din toata baza de înscrieri din perioada campaniei 15 mai-15 iulie 2024 se vor extrage aleatoriu folosind un program de extragere automat Random.Org.)

a) Camere GoPro
Nr. buc Categorie premiu Caracteristici premiu Valoare unitară cu TVA

10 Camere GoPro Rezistent la umiditate
Fotografiere continua
Ajustare automata expunere
Slow motion
Time-Lapse
GPS
Night mode
Horizon Leveling 1449.99 RON

Valoarea totală a premiilor ce constau în camere GoPro este de 14,499.9 RON cu TVA

Valoarea totala a premiilor acordate în cadrul campaniei este de 52,447.12 RON (cu TVA).

6.1.2 In cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga maximum 1 (unu) premiu din fiecare categorie pe toata durata Campaniei. Cu un bon fiscal/factura un Participant nu poate castiga mai mult de 1 (unu) premiu acordat in cadrul Campaniei.

6.1.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantul trebuie sa achiziționeze pe perioada Campaniei orice produs / produse participante menționate in art. 5.1.
(3) Participantul se va inscrie la Promotie in perioada cuprinsa intre 15 mai 2024 ora 00:00:01, ora Romaniei si 15 iulie 2024 ora 23:59:59, ora Romaniei, exclusiv prin transmiterea a minimum un nr. de bon fiscal, de pe documentul fiscal (bon fiscal sau factură fiscală) in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos; Fiecare nr. de bon se va trimite printr-o singura inregistrare pe site-ul campaniei www.sugus.ro .
(4) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;

7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie
Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 15 mai 2024 (ora 00:00:01) si pana la data de 15 iulie 2024 (ora 23:59:59).
7.2.1. Participantii vor trimite Nr. de bon online pe website-ul promoției www.sugus.ro:
– prin inscrierea nr. de bon si a numarului de telefon, direct pe website-ul promoției www.sugus.ro, varianta de desktop sau varianta de mobil, indicand numarul de telefon al participantului, numele si prenumele, e-mail-ul, orasul si introducând poza bonului, bifarea optiunii de luare la cunostinta a prevederilor Regulamentului promotiei, bifarea casutei de acord pentru prelucarea datelor cu caracter personal.
Participantii nu au dreptul sa se inscrie in promotie folosind mai multe numere de telefon mobil sau mai multe adrese de e-mail. Organizatorul isi rezerva dreptul sa investigheze situatiile de acest gen si sa invalideze toate inscrierile in promotie ale Participantului care s-a inscris folosind mai multe numere de telefon mobil și mai multe adrese de e-mail. In cazul in care se constata faptul ca un participant a castigat un premiu prin fraudarea mecanismului si a regulilor de inscriere si participare, acesta va fi invalidat, iar premiul nu ii va mai fi acordat. In cazul in care acest lucru se constata dupa acordarea premiului, respectivul participant va avea obligatia de a returna Organizatorului premiul primit.

Participantii la Promotie trebuie sa pastreze bonul achiziției , in original si nedeteriorat, precum si ambalajul produsului achizitionat in masura in care bonul respectiv nu include clar denumirea produselor Sugus sau Papi achizitionate. Bonul fiscal trebuie sa ateste achizitia produselor participante, in perioada de desfasurare a Campaniei.

Nr. de bon poate fi transmis o singura data si numai prin modalitatea prevazuta la Art 7.2.1.

7.2.2. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 10 numere de bon pe zi (10 bonuri diferite), conform prevederilor din prezentul Regulament.
7.2.3. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:
(1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei;
(2) Daca Participantii transmit Nr. de bon care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
(3) Daca Participantii indica in formularul online de pe site-ul www.sugus.ro, varianta de desktop sau varianta de mobil, numere de telefon invalide, nealocate, care nu pot fi identificate sau apelate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila (Orange/Vodafone/Telekom/RCS&RDS).
(4) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

Conditii de participare in cadrul concursului online desfasurat pe website-ul www.sugus.ro, varianta de desktop si de mobil.

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpere orice Produs Participant la promotie mentionat la art. 5.1;
b. sa intre pe www.sugus.ro , varianta de desktop sau cea de mobil si sa inscrie nr. de bon de pe bonul achiziționării, in intervalul 15 mai –15 iulie 2024, prin urmatoarea modalitate:

– Participantii vor trimite nr. de bon direct pe website-ul www.sugus.ro indicand totodata si numarul de telefon, numele si prenumele, e-mail-ul, precum si introducerea pozei bonului achiziției (in format jpeg., png. Maxim 50 MB) si asigurandu-se ca poza este clara, informatiile de pe bon sunt vizibile integral, bifarea optiunii de luare la cunostinta a prevederilor Regulamentului promotiei, bifarea casutei de acord pentru prelucarea datelor cu caracter personal.

c. In momentul in care un participant a efectuat o inscriere valida in cadrul campaniei, in intervalul 15 mai 2024 (ora 00:00:01) si pana la data de 15 iulie 2023 (ora 23:59:59), instant i se va afișa pe ecranul de desktop sau de mobil unul dintre mesajele de mai jos, iar dacă participantul nu a câștigat, i se va afișa ultimul mesaj necâștigător.

 Felicitări! În aventura intergalactică ai intrat și un tricou ai câștigat. Pentru a valida premiul câștigat te va contacta un reprezentant al echipei Sugus. Succes în continuare.
 SAU
 Felicitări! În aventura intergalactică ai intrat și un rucsac ai câștigat. Pentru a valida premiul câștigat te va contacta un reprezentant al echipei Sugus. Succes în continuare.
 SAU
 Felicitări! În aventura intergalactică ai intrat și un card cadou ai câștigat. Pentru a valida premiul câștigat te va contacta un reprezentant al echipei Sugus. Succes în continuare.
 SAU
Ne pare rău! Norocul nu e aici azi, dar Gus şi Papi îți pumnii pentru o nouă şansă de câștig şi mâine.

d. In momentul in care un participant incearca o inscriere in afara intervalul 15 mai 2024 (ora 00:00:01) si pana la data de 15 iulie 2024 (ora 23:59:59), pe ecran, pe website, varianta desktop sau varianta de mobil inscriere, acesta va primi urmatorul mesaj:
 Campania „Aventura Intergalactică cu Gus și Papi!” începe pe data de 15 mai 2024 Rămâi aproape de Sugus și Papi, urmează noi provocări!
 SAU
 Campania „Aventura Intergalactică cu Gus și Papi!” s-a incheiat pe data de 15.07.2024. Ramai aproape de Sugus și Papi, urmeaza noi provocari!

e. In momentul in care un participant incarca un al 11-lea bon valid sau un numar de bon deja inscris in campanie, in intervalul 15 mai 2024 (ora 00:00:01) si pana la data de 15 iulie 2024 (ora 23:59:59), pe ecran, pe website, varianta desktop sau varianta de mobil inscriere, acesta va primi urmatorul mesaj:
 Acest număr de bon fiscal a mai fost înscris în campanie. Pentru a putea participa, te rugăm să introduci alt bon fiscal.
 SAU
 Se pare ca ai atins limita de înscrieri pe ziua de azi. Te asteptăm mâine cu alte premii.
7.3. Desemnarea castigatorilor
Premiile se vor acorda dupa cum urmeaza:

7.3.1 Pentru fiecare premiu (zilnic sau săptămânal) se va desemna, anterior inceperii Promotiei, in mod aleator, cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut, secunda) si, respectiv, 3 momente castigatoare drept rezerve.
Momentele castigatoare vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, document ce nu va fi facut public si va constitui anexa a regulamentului.
Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie cel putin un nr. de bon, primul dupa momentul norocos.
(Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm:ss. Va castiga Participantul care a transmis primul dupa momentul hh:mm:ss o inscriere valida).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a putut desemna niciun castigator pentru primul moment, va fi declarat castigator prima inscriere valida pentru primul moment norocos care nu s-a acordat (de ex: daca un moment castigator este ora 10:00 si urmatorul este 12:07, iar intre cele 2 momente nu au fost trimise inscrieri valide, prima intrare valida trimisa dupa 12:07 va fi desemnata castigatoare pentru ora 10:00, iar a doua intrare valida trimisa va fi desemnata castigatoare pentru ora 12:07).
7.3.2 Pentru premiile finale ce constau în camere GoPro, acestea se vor extrage automat printr-un program de tragere la sorți automat „Random.Org” din toate înscrierile realizate în perioada campaniei 15 mai-15 iulie 2024.

7.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.
7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va trece la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant furnizarea in original a bonului de achiziție si continand orice nr. de bon introdus de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai in una dintre modalitatile de inscriere prevazute in prezentul regulament;
(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
(4) Participantul va asigura integritatea bonurilor de achiziție și le va pastra inscrise in promotie, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului;
(5) Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin (i) prin email scris trimis la adresa de mail de pe care s-a înregistrat nr. de bon declarat castigator sau prin (ii) SMS de la nr. de telefon scurt 1846 solicitandu-li-se date in vederea validarii astfel:

(6) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice sau prin adresa de mail. Castigatorul va transmite un email la adresa contact@sugus.ro , dupa cum urmeaza:
– nume si prenume ;
– Adresa de livrare completă (stradă, număr, oraș, localitate și cod poștal) pentru trimiterea premiului.
– Confirmarea ca este major si indeplineste conditiile de participare la Campanie, sub forma urmatoarei declaratii incluse in corpul e-mailului „Subsemnatul ___(nume si prenume)__, in calitate de participant la campania promotionala “Campania Aventura Intergalactică cu Gus și Papi!”organizata de Kandia Dulce, declar ca sunt major si indeplinesc conditiile de participare la Campanie, conform Regulamentului acesteia.”

Prin transmiterea de catre Organizator/Agentie a datelor personale de mai sus, participantii isi exprima consimtamantul pentru prelucrarea acestor date de catre Agentii si respectiv Organizator in scopurile declarate de acestia prin prezentul Regulament.

7.4.2 Neacordarea premiilor poate fi din cauza lipsei de înscrieri în cadrul zilei sau zilelor din perioada campaniei.
7.4.3. Anuntarea castigatorilor si a premiilor castigate se va realiza prin publicarea pe website-ul www.sugus.ro, in termen de 20 (douăzeci) zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor.Lista finala a castigatorilor promotiei (nume de familie si initiala) si a premiilor castigate va fi afisata pe site-ul www.sugus.ro pana la data de 31.12.2024.

7.5. Intrarea in posesia premiilor:

Curierul privat va incerca sa contacteze castigatorul in vederea livrarii premiului de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.Premiile ce constau în: Tricou personalizat, Rucsac personalizat și cameră GoPro vor fi trimise prin curier de către organizator, iar câștigătorii vor completa și semna un proces verbal de predare primire a premiului trimis de pe adresa de e-mail contact@sugus.ro, iar procesul verbal de predare primire completat și semnat va fi trimis tot pe adresa de e-mail contact@sugus.ro în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii premiului. Premiile ce constau în carduri cadou digitale în valoare de 300 RON vor fi trimise pe adresa de e-mail a fiecărui participant cu care s-a înscris în cadrul campaniei.

7.5.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor prin curier la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor. Predarea premiilor se va face pe baza unui Proces Verbal de predare – primire.
7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din motive ce nu tin de Organizator (inclusiv din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete).
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului – verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
7.5.3. In cazul in care premiile din motive independente de Organizator, nu pot fi livrate de catre curier sau sunt refuzate de catre castigatori, acestea raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Castigatorii premiilor vor fi publicați pe site-ul www.sugus.ro în secțiunea „Câștigători”, iar contactarea acestora se va face prin e-mail/SMS la adresele de e-mail sau nr. de telefon mentionate in campanie.

Art. 8 – Taxe si impozite
8.1 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).
8.2. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 227/ 2015 cu modificarile în vigoare.
8.3. Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt supuse impozitarii pe venituri din premii, iar impozitul pe venit corespunzător datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.
8.4. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din premiile acordate in această Campanie. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli/taxe etc. ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2. Organizatorii Promotiei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor de achizitie cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Promotie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatoului este definitiva.
9.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. bonurile de achizitie deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2. lipsa de pe bonul de achizitie a produselor participante sau a nr. de bon;
3. înscrierea online pe un alt site decât www.sugus.ro ce ar duce la neprimirea acestora de către Organizator;
4. inregistrarile online ce contin un nr. de bon scris gresit fata de cel de pe bonul de achizitie;
5. inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
6. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
7. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus codul pe www.sugus.ro conținând nr. de bon desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;
8. Lipsa produselor participante la promotie din stocul magazinelor;
9. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale, codului inscris;
10. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
11. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor / premiilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
12. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului – verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
13. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru fotografiile (de bon) ilizibile, pierdute, fisiere de dimensiuni mai mari decat cele indicate ce duc la netransmiterea/neprimirea informatilor, fisiere corupte / ce nu pot fi deschise, mesaje tardive, transmise la alt numar/email decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
14. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila, internet etc;
15. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului);
16. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Chrome vresiune minimă 8, Internet Explorer vers. minima 8, Mozilla versiunea minima 8.0, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 10;
17. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de livrare si numarul de telefon mobil).

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora si cazul fortuit

10.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, sau inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
10.3.Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 11 – Imposibilitatea ridicarii premiilor

11.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa / primi curierul la adresa mentionata, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru in masura in care acest aspect a fost comunicat din timp Organizatorului (inainte de contractarea curierului pentru transmiterea premiului). Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 12 – Litigii

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa poștală a Agentiei (Bd. Aviatorilor nr.51-53, Sector 1, București, cod poștal 011861) sau pe adresa de e-mail hello@inventiveplus.ro in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 – Alte Clauze

13.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.