Regulament


Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii „Marea Crăciuneală a început!” (denumita in continuare „Promotia”) este Kandia Dulce SA (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul social in Bucuresti, Sos Viilor nr. 20, sect. 5, inregistrata la RC sub nr. J40/538/1991, Cod de Inregistrare Fiscală RO 401703, cu numar de inregistrare la ANSPDCP nr. 4152, potrivit notificarii nr. 3278/26.01.2007.
1.2. Promotia se deruleaza prin intermediul agenției PromoApp Development SRL, cu sediul în Ilfov, Ostratu, Corbeanca, Str. Primăverii nr.138 A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/738/2017, Cod Unic de Înregistrare 37119745 si care acționează ca împuternicit al Organizatorului cu privire la inregistrarea participantilor extragerea castigatorului, transmiterea premiilor către câștigători și operațiunile de colectare și/sau prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, dacă este sau nu major – varsta ca si conditie de participare, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondenta/livrare premiu; pentru castigatorii premiilor, semnatura de predare a premiului pe procesul verbal de primire) in numele Kandia Dulce, in calitate de Agentie imputernicita.
1.3. Pentru detaliile privind modul de prelucrare a datelor personale necesare in prezenta Campanie, participantii vor consulta Anexa 1 a prezentului Regulament - NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Participarea la Campanie si inscrierea Participantilor in scopul castigarii premiilor reprezinta acceptarea expresa a acestor conditii de catre Participanti.

1.4. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.5. Prin participarea la aceasta Promotie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Promotiei

Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01.12.2023 ora 00:00:01 – 24.12.2023 ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Promotii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional pe site-ul Campaniei si/sau pe site-urile Organizatorului www.kandia-dulce.ro, www.sugus.ro

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga sa durata, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
• in format electronic, prin accesarea website-ului www.sugus.ro (site-ul Campaniei) sau pe e-mail la adresa contact@sugus.ro
• in urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la adresa office-romania@kandia.ro sau in scris la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sos Viilor nr. 20, sector 5.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.sugus.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
• anga¬jatii companiei Kandia Dulce si ai distribuitorilor acesteia;
• angajatii Agentiei ;
• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.
De asemenea, membrii familiilor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.


Art. 5 – Premiile Promotiei

5.1 In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

5.1.1 Premii:
In cadrul Promotiei se vor acorda in total 72 de premii după cum urmează:

Data

Premiu

01.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

02.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

03.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

04.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

05.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

06 12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

07.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

08.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

09.07.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

10.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

11.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

12.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

13.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

14.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

15.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

16.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

17.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

18.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

19.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

20.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

21.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

22.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

23.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

24.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & PapiÎn cadrul acestei campanii se vor acorda 2 tipuri de premii:

Cantitate

Descriere premiu

Valoare fără TVA inclusă

12x

Card cadou pentru jucării în valoare de 200 RON

200 RON

60x

Cutie de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

53.18 RONCate 1 premiu/zi în zilele de 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 decembrie conform regulamentului; (card cadou în valoare de 200 RON)

Cate 5 premii/ zi în zilele de 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 decembrie conform regulamentului; fiecare premiu zilnic consta intr-o cutie de Crăciun inscriptionată cu brandurile Sugus&Papi și care contine produse (dulciuri) Kandia Dulce , dupa cum urmează:

Nr. buc

Produse rucsac

Gramaj

Pret Lista

1x

Primola Papi Prăjiturică cu cremă de lapte și portocale  

24x35g

1.7

1x

Primola Papi Prăjiturică cu cremă de lapte și zmeură

24x35g

1.7

1x

Primola Papi Baton de ciocolată cu cremă de lapte

32x26.8g

1.46

1x

Sugus cutie metalică

20x80g

8.9

1x

Sugus bezele moi twists

15x140g

7.0

1x

Sugus Jelly Viermișori

38x75g

3.81

1x

Primola Papi Baton de ciocolată cu cremă de căpșuni

32x26.8g

1.46

1x

Primola Ciocolată cu cremă de caramel și vanilie

22x91.5g

3.7

1x

Primola Ciocolată cu cremă de căpșuni și biscuiți

22x91g

3.7

1x

Cutie de Crăciun

 

19.75

 

Valoare produse  per pachet fără TVA

 

53.18 RON

 

Valoare produse  per pachet cu TVA

 

63.28 RONValoarea unui premiu constand intr-o cutie de Crăciun plină cu produse Sugus & Papi este de 63.28 RON cu TVA inclusă.

Premiile vor fi oferite automat prin învârtirea „roții norocoase” de pe website www.sugus.ro

Valoarea totala a premiilor constand in cutii de Crăciun cu brandurile Sugus & Papi este de 3797.05 RON cu TVA inclusă.
Valoarea totala a premiilor constand in carduri cadou este de 2400 RON fără TVA inclusă și 2856 RON cu TVA înclusă.

Valoarea totala neta a premiilor oferite in campania promotionala este de 6653.05 RON cu TVA inclusă.

Pentru premiile acestei campanii nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Promotii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Promotii.

In privinta premiilor fiecare participant la Promotie poate castiga maximum un premiu pe durata campaniei.


Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantul trebuie sa acceseze website-ul www.sugus.ro, să completeze datele din formular (Nume, prenume, nr. de telefon și adresa de e-mail), să bifeze cele 2 căsuțe legate de acordul cu privire la Regulamentul Campaniei și a acordului de GDPR.
(3) Participantul se va inscrie la Promotie in perioada cuprinsa intre 01 Decembrie 2023 ora 00:00:01, ora Romaniei si 24 Decembrie 2023 ora 23:59:59, ora Romaniei,in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
Participantul va intra pe website-ul www.sugus.ro , la secțiunea „Concurs Advent” și va completa formularul de înscriere (nume, prenume, nr. de telefon sau adresa de email) și apoi va învârti roata norocoasă. Roata norocoasă va fi împărțită în 6 secțiuni, pe secțiunile 1 și 4 va fi mesajul necâștigător „Ne pare rău... Te așteptăm și mâine pentru o nouă șansă de câștig!”, pe secțiunile 2 și 5 vor fi afișate premiile ce constau în cutii cu produse Sugus & Papi menționate la articolul 5.1.1, iar pe secțiunile 3 și 6 vor fi afișate cardurile cadou menționate tot la articolul 5.1.1.
Pentru fiecare premiu se vor desemna și 3 rezerve. Dacă principalul câștigător nu-și va revendica premiul în termen de 3 zile lucrătoare, se va apela automat la lista de rezerve și se va contacta de către Organizator, prima persoană din lista de rezerve. Roata este un mecanism automat care funcționează ca un generator de randomizare de tip tragere la sorti fara operator uman, astfel ca sunt alocate câte 5 premii pe zi sau 1 premiu pe zi conform articolului 5.1.1, iar desemnarea câștigătorilor se va face aleatoriu cu un algoritm de probabilități, susținut de un calcul matematic. Pentru fiecare premiu alocat în ziua respectivă mecanismul automat va alege o probabilitate între 0-100% ca șansă de câștig în intervalul orar 00:00-23:59.
(4) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 6.2 de mai jos;


6.2. Modalitatile de inscriere in Promotie
6.2.1 Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 01 decembrie 2023 (ora 00:00:01) si pana la data de 24 Decembrie 2023 (ora 23:59:59).

6.3. Desemnarea castigatorilor
Premiile se vor acorda dupa cum urmeaza:

Premiile se vor acorda zilnic prin rotirea unei roți norocoase digitale, la finalul căruia i se va afișa unul din cele 2 mesaje de mai jos:
1. „Felicitări! Ai câștigat premiul zilei. Te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail contact@sugus.ro pentru a ne trimite datele complete de livrare”
2. „Ne pare rău... Te așteptăm și mâine pentru o nouă șansă de câștig!”
Premiile sunt distribuite după cum urmează:

Data

Premiu

01.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

02.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

03.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

04.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

05.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

06 12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

07.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

08.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

09.07.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

10.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

11.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

12.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

13.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

14.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

15.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

16.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

17.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

18.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

19.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

20.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

21.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

22.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi

23.12.2023

1x Card cadou în valoare de 200 RON

24.12.2023

5x Cutii de Crăciun cu dulciuri Sugus & Papi


Premiile se vor livra in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data validarii.

6.4. Validarea câștigătorilor.Publicarea castigatorilor.
6.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va trece la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant furnizarea unei capturi de ecran ce dovedește faptul că potențialul câștigător a rotit roata, iar indicatorul este în dreptul unuia din premiile menționate la articolul 5.1.1. Obligația Participantului este de a furniza captura de ecran ce conține imaginea cu roata norocoasă și indicatorul acesteia în dreptul unuia dintre cele 2 categorii de premii din cadrul campaniei.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea in Promotie sa se realizeze in una dintre modalitatile de inscriere prevazute in prezentul regulament;
(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1.1 de mai sus;
(4) Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin email scris trimis la adresa de mail de pe care s-a trimis inscrierea sau prin SMS de la nr. scurt 1846.
(5) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul contactarii prin adresa de mail la adresa contact@sugus.ro , dupa cum urmeaza:

a. Castigatorii premiilor:
- nume si prenume;
- adresa de livrare completă (stradă, număr, scară, etaj, apartament, oraș/localitate și cod poștal) a premiului (*valabil doar pentru premiile ce constau în cutii cu produse Sugus & Papi).
- nr. de telefon valabil în orice rețea de telefonie mobilă din România.
Pentru a fi validati si a intra in posesia premiului, ei vor trimite prin e-mail:
- la adresa de e-mail mentionata de Organizator in momentul contactarii telefonice, poză clară a capturii de ecran ce dovedește respectarea regulilor de participare comunicate la pct. 6.1.1 precum si
- Confirmarea ca este major si indeplineste conditiile de participare la Campanie, sub forma urmatoarei declaratii incluse in corpul e-mailului” “Subsemnatul ___(nume si prenume)__, in calitate de participant la campania promotionala „Marea Crăciuneală a început!” organizata de Kandia Dulce, declar ca sunt major si indeplinesc conditiile de participare la Campanie, conform Regulamentului acesteia. »
- Captura de ecran pe care o va trimite potențialul câștigător, va conține doar imaginea cu roata norocoasă și indicatorul acesteia în dreptul unuia dintre cele 2 categorii de premii din cadrul campaniei..
Castigatorii vor intra in posesia premiilor in maxim 30 de zile de la data validării. Validarea și confirmarea câștigătorilor se va face via e-mail de pe adresa contact@sugus.ro.

Prin transmiterea de catre Organizator/Agentie a datelor personale de mai sus, participantii isi exprima consimtamantul pentru prelucrarea acestor date de catre Agentie si respectiv Organizator in scopurile declarate de acestia prin prezentul Regulament.

6.4.2 Dacă unul dintre potențialii câștigători, nu îndeplinește toate criteriile pentru validare, atunci se va apela la rezerve. Următoarele persoane care s-au înscris în cadrul campaniei în acea zi și care nu au câștigat.
6.4.3. Anuntarea castigatorilor si a premiilor castigate se va realiza prin publicarea pe website-ul www.sugus.ro, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 6.4.1. de mai sus, lista finala a castigatorilor promotiei (nume de familie si initiala) si a premiilor castigate va fi afisata pe site-ul www.sugus.ro pana la data de 31.12.2023. Site-ul va ramane activ pana la data de 31.12.2024.

6.5. Intrarea in posesia premiilor:

Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

6.5.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor prin curier la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor Predarea premiilor se va face pe baza unui Proces Verbal de predare – primire.
6.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului - verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
6.5.3. In cazul in care oricare dintre premii, din motive independente de Organizator, nu pot fi livrate de catre curier in intervalele mentionate, acestea raman in posesia Organizatorului si nu se mai acorda.
Castigatorii vor fi afisati pe site-ul campaniei www.sugus.ro . Castigatorii premiilor vor fi anuntati pentru trimiterea datelor de livrare conform articolului 6.4.1. (5 a) in prima instanta pe adresele de e-mail mentionate in fiecare saptamana de campanie, iar daca nu raspund in termen de maxim 2 zile lucrătoare, a 3-a zi se incep procedurile pentru contactarea via SMS de la nr. scurt 1846.

Art. 7 - Taxe si impozite

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
8.2. Organizatorii Promotiei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Promotie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatoului este definitiva.
8.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. înscrierea online pe un alt site decât www.sugus.ro ce ar duce la neprimirea acestora de către Organizator;
2. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
3. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale.
4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
6. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului - verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
7. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila sau internet;
8. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului);
9. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Chrome vresiune minimă 8, Internet Explorer vers. minima 8, Mozilla versiunea minima 8.0, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 10;
10. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de livrare si numarul de telefon mobil).

Art. 9 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora si cazul fortuit

9.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
9.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
9.3.Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.
Art. 10 – Litigii

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 11 - Alte Clauze

11.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
11.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
11.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.


NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


I. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL – Promo App Development SRL
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
S.C KANDIA DULCE S.A, cu sediul in Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 20, Sector 5, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/538/1991, avand CUI RO401703, Tel: 021 3010200, Fax: 021 3162710 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul Promo App Development SRL, cu sediul în Ilfov, Ostratu, Corbeanca Str. Primăverii nr.138 A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/738/2017, Cod Unic de Înregistrare 37119745 si care acționează ca împuternicit al Organizatorului cu privire la inregistrarea participantilor, extragerea castigatorului și transmiterea premiilor către câștigători (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
S.C KANDIA DULCE S.A - Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 20, Sector 5, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/538/1991, avand CUI RO401703, Tel: 021 3010200, Fax: 021 3162710, email: DPO@kandia.ro

II. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI
In cadrul Campaniei, Operatorul / Imputernicitii vor colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) nume;
(ii) prenume;
(iii) daca este sau nu major (varsta ca si conditie de participare);
(iv) numar de telefon;
(v) adresa de email;
(vi) adresa de corespondenta;
(vii) Semnatura de predare a premiului pe procesul-verbal de primire – pentru castigatorii premiilor

III. SCOPUL PROCESARII
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul agenției Promo App Development SRL in vederea:
i) Organizarea si desfasurarea campaniei
ii) Desemnrea si validarea castigatorilor
iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si de arhivare ale Operatorului


IV. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.


V. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator prin Imputernicitii acstuia vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului Promo App Development SRL, precum companiilor de curierat in scopul inmanarii premiilor (in acest din urma caz se va dezvalui nume, prenume, adresa, telefon de contact) si totodata autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

VI. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de Imputernicitul Promo App Development SRL timp de 30 de zile de la data finalizarii Campaniei dupa care vor fi sterse.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi predate de Imputernicitul Promo App Development SRL catre Kandia Dulce SA in termen de 30 de zile de la data finalizarii Campaniei. Kandia va stoca aceste date atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc acordarea premiilor.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul / Imputernicitul va sterge/distruge/anonimiza aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

VII. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa . KANDIA DULCE S.A - Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 20, Sector 5, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/538/1991, avand CUI RO401703, Tel: 021 3010200, Fax: 021 3162710 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail DPO@kandia.ro.


VIII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND COPIILOR
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

IX. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

X. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

XI. ALTE PREVEDERI
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.